Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener vi trenger et ryddig lovverk, en styrket EØS-kompetanse og en kultur for å forstå koblingen mellom norsk og internasjonal rett bedre. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

Publisert 18.08.2020 08:03, oppdatert 18.08.2020 08:03 - NTB - tips@stottmedia.no

Røe Isaksen om trygdeskandalen: – Den samme feilen må ikke skje på ny

I oppfølgningen av trygdeskandalen mener arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at Norge trenger en økt EØS-kompetanse og tydeliggjøring av lover.

  

– Alle som skulle kunne dette, har sviktet, skriver Røe Isaksen (H) i en kronikk i Aftenposten.

Han peker på Arbeids- og sosialdepartementet, Nav, Trygderetten, påtalemyndigheten, advokatene, domstolene og akademia.

– Ingen stilte de nødvendige spørsmålene som skulle til for å avdekke at reglene om å ta med pleiepenger, arbeidsavklaringspenger og sykepenger til andre EØS-land, ble feiltolket og brukt galt.

Arbeids- og sosialministeren fremholder at det er hans ansvar som ansvarlig statsråd å rydde opp.

Han peker på tre områder som i et langsiktig perspektiv, krever umiddelbar oppfølging. Dette innebærer for det første en synliggjøring av hvilken betydning EØS-retten og andre internasjonale avtaler har for norsk rett. Her har regjeringen har satt ned et lovutvalg som skal vurdere dette nærmere. For det andre trekkes økt kompetanse om EØS fram.

– Det er hevet over enhver tvil at EØS-kompetansen gjennomgående har vært for lav i hele sektoren, og nå må styrkes, skriver Røe Isaksen.

For det tredje er bedring av styring og kommunikasjon mellom Arbeids- og sosialdepartementet, Nav og andre underliggende etater viktig, ifølge statsråden.

Les også