Intern rapport: Seksuell trakassering i Vest politidistrikt

Publisert 24.06.2020 09:38, oppdatert 24.06.2020 10:01 - NTB-Ole Henrik Tveten - tips@stottmedia.no

Intern rapport: Seksuell trakassering i Vest politidistrikt

En intern gransking i Vest politidistrikt har avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering. Flere av sakene dreier seg om menn i lederposisjoner.

  

Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag.

Ifølge granskningen er det avslørt flere tilfeller av seksuell trakassering eller manglende rolleforståelse som leder.

«I årets medarbeiderundersøkelse svarte 1,6 prosent av de ansatte at de har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet de siste 12 månedene. Av disse sa 4 av 5 at de ikke har sagt ifra», står det i meldingen.

«Sakene involverer åtte menn, hvorav sju er i ulike lederposisjoner».

– Vårt største problem er at for få tør å si ifra når de blir utsatt for negative opplevelser. Dette skal vi endre, sier politimester Kaare Songstad.

Tør ikke si fra

Den interne undersøkelsesgruppen har siden april jobbet på fulltid etter påstander om ukultur og tilfeller av seksuell trakassering i politidistriktet. I alt er 62 personer intervjuet.

– De aller fleste som ble intervjuet, har ikke opplevd noe innenfor kategorien seksuell trakassering. Men rapporten slår fast at vi har utfordringer i Vest politidistrikt. Vi har fått informasjon om enkeltsaker som nå følges opp. Og så har vi garantert hendelser vi ikke vet om fordi vi har en kultur som gjør at enkelte ikke tør å si ifra. Her kreves det endring, sier Songstad.

Undersøkelsesgruppens rapport ble overlevert politimesteren 11. juni. Den inneholder elleve konkrete anbefalinger for arbeidet med ukultur og seksuell trakassering.

Rykter

Politiet opplyser at gjennom samtaler med ansatte får undersøkelsesgruppen beskrevet tidvis lukkede prosesser og at tilsynelatende ubegrunnede avgjørelser fører til rykter, usikkerhet og frykt for å stikke seg fram negativt.

«Blir man utsatt for negative opplevelser som seksuell trakassering, velger mange å forbli tause», står det i pressemeldingen.

– Åpenhet om og oppfølging av rapporten er det viktigste jeg gjør nå. Det skal ikke være tvil om at jeg mener alvor når jeg sier det er nulltoleranse for seksuell trakassering i Vest politidistrikt. Derfor velger jeg å gå åpent ut med funnene som er kommet fram, sier politimesteren.

Tidligere i år skrev flere medier om ukultur i Vest politidistrikt etter at to forskere som hadde intervjuet ansatte i politidistriktet, fortalte om uheldig kultur knyttet til de operative miljøene.

Les også