Direktoratet for e-helse frikjenner seg selv etter anklager om konsulent-juks

Publisert 20.08.2020 11:14, oppdatert 20.08.2020 11:14 - NTB - tips@stottmedia.no

Direktoratet for e-helse frikjenner seg selv etter anklager om konsulent-juks

Direktoratet for e-helse ble i sommer anklaget for regelbrudd etter å ha brukt halve budsjettet sitt på konsulenter. Nå har det gransket og frifunnet seg selv.

  

Direktoratet ble kritisert for problematisk rolleblanding, og mulig brudd på anskaffelsesregelverket, da PwC ble sikret en kontrakt til 75 millioner kroner på kort tid, etter selv å ha gitt innspill til direktoratet om hvilke krav staten skulle stille.

Nå har direktoratet gransket seg selv, og i en 70 sider lang rapport kommer de fram til at reglene ikke er brutt, men at det er rom for forbedringer, skriver Aftenposten. Blant annet erkjenner direktoratet at det er uvanlig å ha en innleid prosjektleder i en årrekke. Totalt har nær halve budsjettet gått med til konsulenter.

Helseminister Bent Høie sier til avisen at det er viktig at direktoratet har gjort sin egen gjennomgang, og at regjeringen nå skal gå gjennom den.

– Direktoratet er blitt kritisert for sin praktisering av regelverket for offentlige anskaffelser. Selv om de mener at de ikke har brutt regelverket, vil departementet gå igjennom de juridiske vurderingene av om regelverket er fulgt, sier Høie.

Les også