Foto: Illustrasjon.

Publisert 25.01.2018 11:13, oppdatert 25.01.2018 11:13 - SSB.no, - tips@stottmedia.no

Færre unge og flere eldre samboere

For aldersgruppen 20–24 år har andelen som er samboere gått noe ned de siste ti årene. Men for alle aldersgrupper over 30 år har det stadig blitt flere samboere.

Andelen samboere blant personer mellom 16 og 79 år har endret seg lite det siste tiåret, men det er forskjell mellom aldersgrupper. For de som er mellom 20 og 24 år har andelen samboere gått ned. Dette skyldes i hovedsak at flere i denne aldersgruppen nå oppgir at de ikke lever i et parforhold. Nedgangen er størst for kvinner i denne aldersgruppen. For de som lever i et parforhold er 9 av 10 samboere.

For aldersgruppen 25 til 29 år har andelen samboere vært stabil på rundt 40 prosent de siste ti årene. To av tre som lever i et parforhold i denne aldersgruppen er samboere.

Flere samboere over 30 år

Blant de som er mellom 30 og 34 år, er halvparten av de som lever i parforhold samboere. Deretter går andelen samboere ned med alderen. Men andelen samboere har økt for alle aldersgrupper fra 30 år og oppover de siste tjue årene. For eksempel er andelen samboere for aldersgruppen 50-54 år nå 17 prosent, mens den for ti år siden var 10 prosent og for tjue år siden 6 prosent. Blant de fra 60 år og oppover er de aller fleste som lever i et parforhold gifte.

Kvinnelige samboere yngre enn mannlige

For personer i 20-årene er andelen samboere høyere for kvinner enn for menn. I aldersgruppen 30–54 år er det liten forskjell mellom kjønnene, mens det for de over 55 år er større andel menn enn kvinner som er samboere.

Flere gifter seg med årene

Hver fjerde person som i 1993 til 1995 var i alderen 30–34 år, var samboer. Dette er personer født i første halvdel av 1960-årene. Om vi følger de samme årskullene over tid, ser vi at andelen som er samboere går gradvis ned. For perioden 2014–2016 er det bare hver sjette som er samboer. Samtidig øker andelen som er gifte for disse årskullene. Dette henger sammen med at ganske mange som er samboere i yngre år, senere gifter seg.

Se hele artikkel på SSB.no.

Les også