Foto: Flickr.com

Publisert 13.10.2017 11:44, oppdatert 13.10.2017 11:46 - - tips@stottmedia.no

Den farlige fredagen?

Det er fredag 13, dagen da alt skal gå galt. Men er det virkelig slik?

Det enkle og raske svaret er nei. Det finnes ingen statistikk som støtter opp under myten om at fredag den 13. er farligere enn hvilken som helst annen fredag i året. 

Det er maksimalt fredag den 13. tre ganger i året, og for at dato og dag skal havne med "verst tenkelige" kombinasjon, må måneden starte på en søndag. 

Du er trygg, ifølge Tryg

Myten om den farlige fredagen finner man dokumentasjon på fra siste halvdel av 1800-tallet, og ifølge dansk tradisjon skal man ikke sjøsette båten eller legge til sjøs på fredag den 13. 

Og det er ikke alle land som ser på fredagen som den farligste dagen. I Spania og Hellas er tirsdag regnet for å være dagen for uflaks. 

Forsikringsselskapene opererer med statistikk og faktagrunnlag for å beregne når ulykker helst skjer. De har funnet ut at frykten for fredagen med tallet 13, baserer seg på overtro - ikke fakta. 

Det er faktisk 16 prosent mindre sjanse for å bli utsatt for et trafikkuhell denne dagen. Hvorfor, vites ikke. 

Les også